Literackie ślady na Kresach

„Literackie szlaki na Kresach” – to temat porannych spotkań 29 marzec 2019 r. z uczniami Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli oraz Zespole Edukacyjnym w Gaworzycach – Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego

 

Literackie ślady na Kresach

Mickiewicz powoływał się na wielkiego Goethego, który sugerował, że aby poznać poetę, trzeba pójść do jego kraju. Trudno o bardziej prawdziwe słowa. Nie można zrozumieć twórczości naszych wieszczów, nie wędrując ich śladami: Krasińskiego na niegdysiejszych szańcach Św. Trójcy na Podolu, szukając ścieżek Mickiewicza na Nowogródczyźnie, ale też na pozostałym, pełnym czaru, Polesiu, gdzie jeszcze dzisiaj można wziąć udział w obrzędzie dziadów, znaleźć stare przykłady, pojechać do żmudzkich Burbiszek rodzinnym śladem Kornela Makuszyńskiego, zaglądając na Laudę Sienkiewicza, aby odwiedzić zaścianki szlacheckie czy popłynąć dolina Issy, rzeką dzieciństwa, Miłosza i Wańkowicza. To historia Tomasza Zana w dalekich Smolanach w ziemi orszańskiej czy wielka epopeja Stanisława Vincenza na wysokich połoninach. Warto przewędrować te, i nie tylko wspomniane tu, literackie szlaki na Kresach. Znajdziemy ich bardzo wiele: te bardziej znane i te, o których nikt już nie pamięta, jak historia Stanisława Starzyńskiego z Zamiechowa. To nie tylko bogactwo naszej literatury, ale wielki szlak do wędrówek realnych, namacalnych i dostępnych dla wszystkich chętnych. A jeszcze piękniejsze jest to, że te wędrówki można kontynuować na kartach wspomnień, powieści, nowel opiewających te kresową krainę.

Zapraszamy do galerii na fotorelację.

Podobne