Z WIZYTĄ W GŁOGOWIE

W dniu 10 czerwca 2019 r. w ramach projektu „Rodzina Polonijna” do Głogowa przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Sobotnio-Niedzielnej z nauką języka polskiego z Sądowej Wiszni (Ukraina) i Zespołu Szkół Podstawowych i Przedszkola im. Wł. Reymonta z Witoszyc, którzy wspólnie z członkami Stowarzyszenia GEK Kolegami Janem Hłubowskim, Piotrem Paliszkiewiczem, Janem Stelmaszczykiem i Zdzisławem Lewandowskim zwiedzili nasze miasto oraz spotkali się w Sali Rajców z Panem Prezydentem Głogowa Rafaelem Rokaszewiczem. Podczas spotkania Pan Prezydent opowiedział dzieciom o historii Głogowa i wspomniał przy tym, że wielu mieszkańców miasta podsiada kresowe korzenie. Opowiedział również jak Głogów wyglądał po wojnie i zachęcał do zwiedzania miasta. Ponadto podczas spotkania Pan Prezydent wręczył Pani Dyrektor Irenie Bechcie z Sądowej Wiszni oraz Dyrektorowi z Witoszyc Panu Leszkowi Steckiemu sadzonki drzewka Fasolowego. Na zakończenie wizyty u Pana Prezydenta dzieci zaśpiewały piosenkę „Hej Sokoły”.

Po wizycie w Ratuszu dzieci zwiedzały głogowskie zabytki: Kolegiatę, sukiennice, podziemia kościoła Bożego Ciała oraz ruiny kościoła św. Mikołaja.  Ponadto uczestnicy wycieczki mieli okazję obejrzeć panoramę Głogowa z wieży ratuszowej i poznać historię Teatru Miejskiego im. Andreasa Gryphiusa. Następnie Kolega Jan Hłubowski oprowadził dzieci do miejsca posadzenia drzew z okazji imienin Jana z Głogowa. 

Po obejrzeniu miasta, dzieci wraz z opiekunami uczestniczyły w obiedzie przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, a dodatkową atrakcją dla uczestników był wypoczynek na basenie Chrobrego Głogów.

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” dziękuje Prezydentowi Głogowa Panu Rafaelowi Rokaszewiczowi za wsparcie i pomoc w organizacji pobytu dzieci w Głogowie.

Zapraszamy do fotorelacji

Podobne